Informacja dla kobiet w ciąży

 Szanowne Panie w ciąży. Zwracamy się z serdeczną prośbą, aby przed wykonaniem zdjęcia rentgenowskiego poinformować o tym nasz personel.

Sprzęt na którym pracujemy

Zestaw do sedacji wziewnej – System Air Liquide. Sedacja wziewna to bezpieczna metoda walki z lękiem i stresem podczas zabiegów stomatologicznych. Dzięki zastosowaniu właściwej metody pacjenci odczuwają uspokojenie i odprężenie, przy jednoczesnym zachowaniu świadomości.       Aparat RTG – Planmeca Pro X do zdjęć punktowych z radiowizjografią – zdjęcia są opracowywane na miejscu jest oczywiście możliwość ich nagrania […]

Pierwsza wizyta

W celu umówienia się na pierwszą wizytę, prosimy o wykonanie telefonu do naszego gabinetu. W trakcie trwania pierwszej wizyty zostanie dokonany dokładny przegląd oraz plan leczenia.