Szanowne Panie w ciąży.

Zwracamy się z serdeczną prośbą, aby przed wykonaniem zdjęcia rentgenowskiego poinformować o tym nasz personel.